Onderzoek naar faalmechanisme

Aan vuurvast materiaal worden veel uiteenlopende eisen gesteld. Om resistent te zijn tegen de procescondities bij de klant, bijvoorbeeld op het vlak van slijtvastheid, vraagt het meer dan eens om technische compromissen. Het eigen laboratorium van Gouda Vuurvast Services biedt een geavanceerde kennisbron aan onze technologen bij het uitdenken en uitwerken van verantwoorde oplossingen op maat.

 

De R&D afdeling is een onafhankelijk ISO gecertificeerd laboratorium voor ontwikkelen en testen van vuurvaste materialen.

 

Tevens voert het laboratorium post - mortem onderzoeken uit. Hiermee kunnen faalmechanismen worden achterhaald of kan de duurzaamheid van materiaal onder diverse omstandigheden worden verhoogd.

 

Uitwisseling van kennis en gemeenschappelijk onderzoek met internationale instituten als TNO, ECN, DIFK en Lucideon verhogen de kwaliteit en toepasbaarheid van alle vuurvaste materialen.

Onderzoek naar faalmechanisme