Zuurvaste Bemetseling

Zuurvaste bemetseling betekent het beschermen van de buitenmantel tegen zware chemische belastingen, dit gaat in veel gevallen gepaard met hogere thermische of mechanische belastingen.

 

In veel gevallen zijn de (zuurvast bemetselde) installaties onderdeel van een continu proces en wordt de bekleding 24 uur per dag blootgesteld aan chemische belasting en vindt inspectie of onderhoud alleen plaats in een onderhoudstop.

Bekledingen die door Gouda vuurvast Services worden aangebracht zijn:

  • Chamotte bemetselingen
  • Koolstof- en grafiet bemetselingen

 

Chamotte bemetselingen zijn uitermate goed bestand tegen vele zuren, logen, oplosmiddelen, oliën en vetten in zowel vloeibare als gasvormige toestand.

Chamotte bekledingen geeft een goede bescherming bij hoge temperaturen in procesapparatuur in combinatie met een chemische belasting en wisselende temperaturen in het proces.

    

Koolstof- en grafiet bemetselingen zijn bestand tegen zeer hoge concentraties zuren.

Uitzondering zijn de sterk oxiderende zuren zoals Chroomzuur en Salpeterzuur. De bestandheid tegen oplosmiddelen en alkalische oplossingen is uitstekend evenals combinaties hiervan.

 
Gouda Vuurvast Services installeert zuurvaste bemetseling in bijvoorbeeld: wastrappen (o.a. bij vuilverbrandings installaties), zwavelzuur putten, quenches en zwavelzuur productie installaties.

Zuurvaste Bemetseling
Zuurvaste Bemetseling
Zuurvaste Bemetseling